kierunki badań

Pracownicy Katedry Ekologii i Hodowli Lasu realizują szerokie spektrum badań. Najlepszym odzwierciedleniem aktualnych kierunków badań realizowanych są publikacje oraz projekty badawcze. Aby zapoznać się z publikacjami zachęcamy do wejścia na stronę https://keihl.urk.edu.pl/index/site/6948.

Poniżej natomiast znajdują się projekty badawcze realizowane w naszej jednostce:

  1. SubNawKont - Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji substratu i nawozów z krajowych surowców do produkcji sadzonek drzew leśnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kierownik Projektu : prof. dr hab. inż. Stanisław Małek.
  2. Tracer - Smart Strategies for the Transition in Coal Intensive Regions. Program Horyzont 2020 - Kierownik: Rainer Janssen (WIP Renewable Energies-Niemcy); Lider na Uniwersytecie Rolniczym: prof. dr hab. Inż. Marcin Pietrzykowski
  3. Dynamika i stabilizacja wykształcającej się SOM (glebowej materii organicznej) na terenach zdegradowanych w różnych scenariuszach sukcesji pierwotnej i wtórnej oraz oddziaływania gatunków drzew. Program Sonata – Kierownik: dr inż. Bartłomiej Woś
  4. Wpływ zanieczyszczenia metalami ciężkimi na stabilizację i akumulację materii organicznej w kwaśnych glebach leśnych na tle zróżnicowanego podłoża geologicznego i składu gatunkowego drzewostanów” – Program Opus. Kierownik prof. dr hab. inż. Piotr Gruba
  5. Driving Mechanism of Forest Soil Micro-food Webs on β-Glucosidase Microbial Functional Groups and Its Response to Warming and Drought: A Comparative Study of Spruce Contrasting Forests in Poland and China – Program Sheng. Kierownik prof. dr hab. inż. Piotr Gruba
  6.  „TreesBEEs - Drzewa jako biogeomorfologiczny czynnik przemiany ekosystemów - wietrzenie biologiczne, inicjalny rozwój gleb i formowanie rzeźby stoku pod wpływem korzeni drzew, bakterii ryzosferycznych i grzybów mikoryzowych”, finansowany przez NCN (OPUS), 2020-2023, kierownik dr hab. Łukasz Pawlik. Lider na Uniwersytecie Rolniczym: prof. dr hab. inż. Piotr Gruba
  7. Utrwalenie pobranych próbek glebowych i wykonanie analiz laboratoryjnych zawartości węgla w glebie i gęstości objętościowej próbek glebowych w ramach umowy: Opracowanie podstaw naukowych i rozwiązań metodycznych stanowiących wsparcie dla Pilotażowego Projektu Rozwojowego pn. „Leśne Gospodarstwa Węglowe” – badania zlecone. – Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Małek
  8. Wyznaczenie stanowisk pomiarowych, określenie wybranych cech zbiorowisk roślinnych, pobór próbek glebowych i roślinnych na obszarach wokół stacji pomiarowej Tuczno z oznaczeniem laboratoryjnym węgla w glebie i biomasie oraz analiza uzyskanych wyników – badania zlecone. – Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Małek
  9. Poznanie wartości hodowlanej leśnego materiału podstawowego wykorzystywanego w gospodarce leśnej przez testowanie potomstwa na powierzchniach doświadczalnych założonych i prowadzonych przez UR w Krakowie – program aplikacyjny. - Kierownik dr hab. inż. Kinga Skrzyszewska
  10. Przestrzenny i czasowy wzorzec zaburzeń w karpackich dolnoreglowych drzewostanach o charakterze pierwotnym - analiza dendrochronologiczna -  program preludium. Kierownik mgr inż. Rafał Jastrzębski
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR