Katedra Ekologii i Hodowli Lasu

Witamy na stronie Katedry Ekologii i Hodowli Lasu!

Jesteśmy jednostką dydaktyczno-badawczą zajmującą się badaniem ekosystemu leśnego w zakresie ekologii, hodowli lasu, gleboznawstwa i siedliskoznastwa leśnego, nasiennictwa, genetyki i selekcji drzew leśnych, szkółkarstwa oraz rekultywacji obszarów przeobrażonych przez człowieka. 

Nasi pracownicy są wysoko cenionymi specjalistami w kraju jak i zagranicą w wyżej wymienionym zakresie.        

Katedra posiada nowoczesne, akredytowane Laboratorium Geochemii Środowiska Leśnego i Terenów Przeznaczonych do Rekultywacji, w którym możemy wykonać szereg analiz zarówno na potrzeby realizacji projektów badawczych jak również dla Państwa - szczegóły na stronie laboratorium (https://labgeochemia.urk.edu.pl/ ).

W strukturze Katedry znajduje się Stacja Dydaktyczno-Badawcza „Stacja Kopciowa” zlokalizowana na terenie Krynicy - Zdrój. Baza dydaktyczno badawcza obejmuję szkółkę leśna oraz powierzchnie doświadczalne drzew leśnych - więcej informacji oraz oferty znajdują się na stronie https://stacjakopciowa.urk.edu.pl/.

W ramach Katedry działa również Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb, jedyne w Polsce i jedno z kilku w Europie Muzeum dedykowane glebom, jest to również doskonałe miejsce, gdzie można poznawać tajemnice tworzenia gleb i środowiska przyrodniczego Europy - szczegóły na stronie Muzeum www.muzeumgleb.pl.

Do Katedry należy także Stacja Badań Fitoklimatycznych Kopciowa, która monitoruje warunki pogodowe na szkółce leśnej w Mochnaczce Wyżnej koło Krynicy-Zdroju. Szczegóły na: https://wl.urk.edu.pl/index/site/4997.

Laboratorium
Stacja Kopciowa

 

Muzeum Gleb
Subnawkont

 

Wetlands
Bagna i Szuwary
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK